Σχετικά με τα χρηματοκιβώτια

Στις μέρες μας έχει παρατηρηθεί πως όλο και περισσότεροι ιδιώτες νιώθουν την ανάγκη να διαφυλάξουν στο σπίτι κάποια πολύτιμα αντικείμενα.

Οι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα χρηματοκιβωτίων, όπου αυτά διαφοροποιούνται αρχικά από το κόστος αγοράς, την πιστοποίηση, το επίπεδο ασφαλείας και το μέγεθος της αξίας του αντικειμένου που θα προστατεύσουν

Κατηγορίες:

Τα χρηματοκιβώτια χωρίζονται σε δυο κατηγορίες τα εντοιχιζόμενα και τα επίτοιχα ή επιδαπέδια. Τα εντοιχιζόμενα είναι αυτά που τοποθετούνται - χτίζονται μέσα στον τοίχο,

Τα επίτοιχα ή επιδαπέδια τώρα, τα οποία κατέχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (σχεδόν το 95%), στερεώνονται επάνω στο τοίχο ή στο δάπεδο, ή και στα δυο, με εσωτερικά μπουλόνια όπου καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση τους.

Ποιότητα

Η ποιότητα κατασκευής των χρηματοκιβωτίων προσδιορίζεται από τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις (Εuro Νorma EN),που αυτά διαθέτουν.

Άρα επιλέγουμε ένα χρηματοκιβώτιο, κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκής κατασκευής, αφού ενημερωθούμε αναλυτικά για το επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει , την αντοχή του δηλαδή, σε ενδεχόμενους τρόπους διάρρηξης ή την αντοχή του στη φωτιά, εάν αυτό είναι πυρασφαλείας.

Οι προδιαγραφές χρηματοκιβωτίων περιλαμβάνουν μερικές ή όλες από τις ακόλουθες παραμέτρους:

  1. Αντίσταση στη διάρρηξη
  2. Αντοχή στη φωτιά
  3. Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες (π.χ. στο νερό ή τη σκόνη)
  4. Είδος κλειδαριάς (π.χ. συνδυασμού, με κλειδί, με χρονοδιακόπτη, ηλεκτρονικό κλείδωμα , με βιομετρικό ή δακτυλικό αποτύπωμα)