Εσωτερική προστασία

  1. Αποθηκεύετε τα μικρά τιμαλφή σε μία ασφαλή θυρίδα τράπεζας;
  2. Εάν τα τιμαλφή πρέπει να κρατηθούν στο σπίτι, τοποθετούνται σε ένα χρηματοκιβώτιο ή ένα ντουλάπι ασφάλειας;
  3. Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρηματοκιβώτιο, τούτο ζυγίζει περισσότερο από 450 κιλά;
  4. Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ ενός χρηματοκιβωτίου πυρκαγιάς και ενός απλού χρηματοκιβωτίου χρημάτων;  
  5. Έχετε ρυθμίσει τις ανάγκες σας ώστε να μην κρατάτε περισσότερα χρήματα στο σπίτι και επάνω σας;
  6. Έχετε καταγράψει, αρχειοθετήσει και φωτογραφήσει ολόκληρο το περιεχομένου του σπιτιού σας με έμφαση στα στοιχεία που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολα όπως ανεκτίμητα κοσμήματα και έργα τέχνης;
  7. Έχετε επιμελώς ασφαλίσει συμβόλαια, κωδικούς και άλλα σημαντικά έγγραφα και έχετε δημιουργήσει αντίγραφά τους φυλασσόμενα σε άλλα σημεία;
  8. Διαθέτετε και έναν μη καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου;
  9. Απαιτείτε πλήρη προφύλαξη και έλεγχο πριν επιτρέψετε στους ξένους να μπούνε στο σπίτι σας;