Κατασκευές

 1. Είναι όλες οι εξωτερικές πόρτες στερεάς κατασκευής και ενισχύσεων;
 2. Όλες οι πόρτες είναι εξοπλισμένες με τις κατάλληλες κλειδαριές;
 3. Όλες οι πόρτες προστατεύονται έτσι ώστε οι κλειδαριές να μην είναι προσβάσιμες προς διάρρηξη;  
 4. Εκτός από την ασφαλή κλειδαριά , έχετε ελέγξει και την αντοχή του αντικρίσματος [ κάσα ];  
 5. Όλες οι διπλές πόρτες είναι εξοπλισμένες με γερούς σύρτες ασφάλισης του σταθερού φύλου;  
 6. Είναι όλες οι κλειδαριές τύπου: κυλίνδρων με πέντε τουλάχιστον ανατροπείς [μπίλιες];  
 7. Όλα τα κλειδιά είναι κατασκευασμένα από αδειούχους κλειδαράδες;
 8. Αλλάζεται τους αφαλούς όποτε χάνετε ένα κλειδί;
 9. Όποτε μετακινείστε σε ένα νέο σπίτι, αλλάζετε αυτόματα τις κλειδαριές;
 10. Αποφεύγετε να εμπιστεύεστε τα κλειδιά στους ανθρώπους υπηρεσιών;
 11. Έχετε αποβάλει την συνήθεια των "κρυμμένων κλειδιών" σε χώρους εκτός σπιτιού;
 12. Έχετε αφαιρέσει τους πιθανούς κωδικούς πάνω από τα λουκέτα;
 13. Τα τζάμια είναι ασφαλείας [ χονδρά ] σε όλους τους εξωτερικούς χώρους;