Συστήματα Μaster

Με όλα τα ανωτέρω συστήματα μπορούμε να μειώσουμε κατά πολύ τον αριθμό των κλειδιών που χρειάζεται να μεταφέρουμε μαζί μας, αλλά και να ελέγχουμε την πρόσβαση ατόμων σε διάφορους χώρους.  Κάθε κλειδαριά, συνοδεύεται με προσωπική κάρτα κωδικού κοπής κλειδιού. Η αντιγραφή κλειδιού γίνεται με ηλεκτρονικά μηχανήματα κοπής κλειδιού και πάντα με την επίδειξη της κάρτας  και την πιστοποίηση των στοιχείων του κατόχου της.

Σύστημα Master Keying

Σύστημα Master Key κατασκευάζεται όταν υπάρχει ανάγκη για πόρτες όπου κάθε κύλινδρος ανοίγει με το δικό του κλειδί, ενώ ένα master κλειδί μπορεί να ανοίγει όλες τις πόρτες.

Σύστημα Keyed Alike

Σύστημα Keyed Alike (ίδιο κλειδί) κατασκευάζεται όταν υπάρχει ανάγκη πολλοί κύλινδροι να ανοίγουν με το ίδιο κλειδί.

Σύστημα Central Locking

Σύστημα Central Locking κατασκευάζεται όταν υπάρχει ανάγκη το κλειδί του κάθε κυλίνδρου να ανοίγει μία ή περισσότερες κεντρικές πόρτες. Για παράδειγμα σε μια πολυκατοικία το κάθε διαμέρισμα έχει το δικό του κλειδί, το οποίο εκτός από την πόρτα του διαμερίσματος, μπορεί να ανοίγει και κάποιες κοινόχρηστες πόρτες όπως της κεντρικής εισόδου, της ταράτσας,και της αποθήκης

Σύστημα Grand Master Keying

Σύστημα Grand Master Keying κατασκευάζεται όταν υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή ενός πιο σύνθετου συστήματος Master Key. Για παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο όπου κάθε πόρτα έχει το κλειδί της, ο υπεύθυνος παραγωγής μπορεί να ανοίγει όλες τις πόρτες του τμήματος παραγωγής με ένα κλειδί! Αντίστοιχα ο υπεύθυνος γραφείων μπορεί με ένα κλειδί να ανοίγει όλα τα γραφεία, ενώ ο πρόεδρος της εταιρίας μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πόρτες της επιχείρησής του (παραγωγή και γραφεία) με ένα master κλειδί