Κέλυφη για κλειδια αυτοκινήτου με τηλεχειρισμό και αναδιπλώμενα